Close

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
De hieronder volgende voorwaarden gelden alleen voor de producten die via de webshop van PIER31 verkocht worden.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elk tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door PIER31 ingestemd is. De internetsite van PIER31 richt zich op de Nederlandse markt. Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met PIER31 in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. PIER31 behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland. Door het gebruik van de internetsite van PIER31 en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden

Prijzen
De prijzen van de producten in de webshop zijn incl. BTW en excl. eventuele verzendkosten. U dient rekening te houden met eventuele extra kosten voor het verzenden van uw bestelling, zie hieronder. Er kunnen geen rechten worden ontleend indien er ondanks onze zorgvuldigheid een verkeerde prijs is gecommuniceerd. Hiervan wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

Verzendkosten
Verzendkosten worden apart bij de producten vermeld. De kosten worden in principe over de gehele bestelling berekent.
Bij een besteding van boven de €50 vervallen de verzendkosten. Voor levering naar het buitenland kunnen in sommige gevallen een extra bijdrage gevraagd worden in de kosten. Mocht je graag een bestelling plaatsen vanuit het buitenland, neem dan contact met ons op via info@pier31.nl. Ook bent u in de gelegenheid om uw bestelling af te halen in onze winkel in Tilburg, uiteraard betaalt u dan geen verzendkosten. Indien u dit bij uw bestelling aangegeven hebt krijgt u een mailtje wanneer de bestelling voor u klaar ligt.

Werkwijze betaling & levering
Zodra wij uw bestelling en betaling hebben ontvangen ontvangt u van ons een e-mail met de bevestiging van uw bestelling. De bestelling zal zo spoedig mogelijk worden verzonden. In principe kunt u uw bestelling binnen enkele werkdagen verwachten. Uw bestelling wordt verzonden door PostNL. Indien er onverwacht een artikel niet op voorraad is ontvangt u van ons een e-mail met daarin de verwachte levertijd. Indien deze niet acceptabel is kunt u de bestelling annuleren en zal het bedrag direct worden terugbetaald. Indien een artikel niet meer leverbaar is ontvangt u ook direct uw geld terug.

Betalingen
Op dit moment is het alleen mogelijk om via iDeal te betalen.

Bedenkt tijd/herroepingsrecht
Indien u uw product na ontvangst om welke reden dan ook niet wilt behouden, dan heeft u het recht om binnen 14 dagen de koop te ontbinden en het product te retourneren. De bedenktijd gaat in op de dag van ontvangst. Eventuele kosten voor de retourzending zijn voor de klant, Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan.De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. Als een product beschadigt bij u wordt afgeleverd dient u dit binnen 24 uur na ontvangst te melden. De eventuele terugbetaling zal zo snel mogelijk gedaan worden.

Bescherming van uw gegevens
PIER31 gebruikt de door u verstrekte persoonlijke gegevens om uw bestelling zo snel en goed mogelijk  uit te voeren. Met de door u verstrekte gegevens zullen wij zorgvuldig omgaan en nooit ter beschikking stellen aan derden.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over onze producten of heeft u vragen met betrekking tot uw bestelling, dan kunt u altijd contact opnemen met ons via info@pier31.nl